Our Menu

Tofareya Jeddah

Soups
Jareesh Soup
SAR36
Sweet Potato Soup
SAR30
Lamb oat soup
SAR59
Salads
Watermelon Salad
SAR36
Pumpkin Salad
SAR30
House Salad
SAR59
Appetizers
Lamb Sambosah
SAR12
Hasawi Rice Kubbah
SAR12
Hadad
SAR12
Mutabbaq with Vegetables
SAR12
Kbeibah Hai'l
SAR12
Manto Al Madina
SAR12
Main Courses
"Hashi" Steak
SAR12
Tofareya Special Lamb Shoulder
SAR12
Asir Haneeth
SAR12
Lamb Kabsah
SAR12
Lamb Mugalgal
SAR12
Kbab Miro Hijazi
SAR12
Najd Style Lamb Qursan
SAR12
Shrimp Mufalaq Al Hasa
SAR12
Shrimp Maghash Jizan
SAR12
Hammour Maghash Jizan
SAR12
Red Sea Sayadiyah
SAR12
Chicken Saleeq Al Taif
SAR12
Teman Hai'l
SAR12
Hasawi with rice
SAR12
Marqoq with Truffle
SAR12
Riyadh Jareesh
SAR12
Harees Arabian Gulf
SAR12
Pumpkin Ravioli
SAR12
Chicken kabsa
SAR12
Hijazi Lamb Mabshor
SAR12
Desserts
Watermelon Ice Cream
SAR12
Messy Dates Crumble
SAR12
Muhala tart
SAR12
Hneini cheesecake
SAR12
Tofareya kharbaz
SAR12
Soft Drinks
Diet Pepsi
SAR12
7up
SAR12
Fanta
SAR12
Tofareya sparkling juice
SAR12
Coca Cola Light
SAR12
Coca Cola
SAR12
Pepsi
SAR12
Diet 7up
SAR12
Mirinda
SAR12
Mirinda
SAR12
Water
Water Small
SAR12
Sparkling Water Small
SAR12
Water Large
SAR12
Sparkling Water Large
SAR12
Fresh Juices
Fresh Watermelon Juice
SAR12
Lemon with Mint
SAR12
Fresh Carrot Juice
SAR12
Fresh Pineapple
SAR12
Sparkling Yogurt
SAR12
Fresh Orange
SAR12
Fresh Orange
Americano
SAR12
Red Tea
SAR12
Saudi Coffee Pot
SAR12
Cappuccino
SAR12
Double Espresso
SAR12
Single Espresso
SAR12
Cafe Latte
SAR12
Mint Tea
SAR12
Close
Close